SPLOŠNI POGOJI SPLETNEGA POSLOVANJA

SPLOŠNI POGOJI

1. Spletna stran

 Lastnik in administrator spletne strani www.huda.si in vseh morebitnih podstrani te spletne strani (»Spletna stran«) je HUDA PIZZA d.o.o., Ulica Tončke Čečeve 9, 8270 Krško.

 Dostop in uporaba Spletne strani sta dopustna pod pogoji, ki jih določajo veljavna zakonodaja, ti Splošni pogoji uporabe spletne strani (»Splošni pogoji«) ter drugi predpisi, na katere se sklicujejo ti Splošni pogoji uporabe.

 2. Vsebina spletne strani huda.si

Prizadevamo si, da je vsebina Spletne strani posodobljena in vsebuje pravilne informacije, vendar pa točnosti, celovitosti in ažurnosti ne zagotavljamo in k temu nismo zavezani. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za škodo zaradi nedostopnosti, spremembe, pomanjkljivosti, napake ali zastarelosti informacij, objavljenih na Spletni strani. Prav tako ne zagotavljamo, da bo Spletna stran ali katerakoli vsebina na njej vedno dostopna oz. da bo dostop nemoten. Spletno stran ali njene dele lahko kadarkoli umaknemo ali spremenimo brez predhodnega opozorila.

Za uporabo informacij, ki so objavljene na naši spletni strani, ne odgovarjamo. Če Spletna stran vsebuje povezave do drugih spletnih strani in vsebine na teh spletnih strani, so takšne povezave zgolj informativne narave. Nad vsebino na teh spletnih straneh nimamo kontrole ali vpliva.

Če želite prejeti več informacij o vsebini, ki je objavljena na spletni strani, nas kontaktirajte na info@huda.si .

 3. Pravice intelektualne lastnine

Smo imetniki vseh avtorskih pravic na vsebini, objavljeni na Spletni strani. Gradiva na Spletni strani ne smete uporabljati brez našega predhodnega pisnega soglasja.

Na spletni strani, katere lastnik ste, lahko ustvarjate povezave na domačo Spletno stran na način, ki je skladen s pravom in ne škoduje našemu dobremu imenu, ugledu ali poslovanju oz. na način, da se ne okoristite z našim ugledom neupravičeno. Prepovedano je objavljanje povezav na Spletno stran, ki nakazujejo ali bi lahko nakazovale na kakršnokoli povezovanje, sodelovanje ali potrditev z naše strani, ki pa ne obstaja.

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli lahko umaknemo dovoljenje za objavljanje povezav na Spletno stran in/ali brez navedbe razloga zahtevamo, da takoj umaknete kakršnokoli povezavo na Spletno stran.

 4. Politika zasebnosti

Spletna stran uporablja piškotke. Več o obdelavi osebnih podatkov je navedeno v dokumentu Varstvo podatkov.

5. Spremembe Splošnih pogojev

Splošne pogoje uporabe lahko kadarkoli spremenimo. Ob obisku Spletne strani po uveljavitvi spremembe Splošnih pogojev uporabe, vas bodo zavezovali spremenjeni Splošni pogoji uporabe, zato svetujemo, da občasno preverite njihovo vsebino.

6. Končne določbe

Ti splošni pogoji urejajo celotno pravno razmerje med vami in Hudo, glede uporabe naše spletne strani. V primeru nedosledja med predmetnimi pogoji uporabe in morebitno drugo pogodbo, ki ste jo sklenili s Hudo, bodo prevladali predmetni pogoji uporabe, razen če bo določeno drugače.

Višja sila. Huda ne odgovarja za neizpolnitev obveznosti, če je taka neizpolnitev posledica katerega koli vzroka, ki je izven razumnega nadzora Hude, kar med drugim vključuje mehanske, elektronske in komunikacijske okvare ali poslabšanja.

Neodvisnost določb. Če se katerakoli določba splošnih pogojev izkaže kot neizvršljiva ali neveljavna, potem se to določbo omeji ali odpravi v najmanjšem možnem obsegu, ki je potreben, da splošni pogoji ostanejo v veljavi.

Prenos pogojev uporabe. Huda lahko prenese ali dodeli tretjemu pravice in obveznosti iz splošnih pogojev, brez vašega soglasja. Vi ne morete prenesti ali dodeliti tretjemu pravice in obveznosti iz splošnih pogojev, brez soglasja Huda.

Trajanje in prenehanje. Pogoji uporabe začnejo veljati s trenutkom, ko vstopite na našo spletno stran in prenehajo veljati, ko prenehate uporabljati naše storitve oziroma spletno stran.

Pristojno pravo in reševanje sporov. Za urejanje in razlago splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije. Huda spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@huda.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Stranki dogovora soglašata, da se za izključno pristojna glede pravnih vprašanj določil tega dogovora, določi pristojno sodišče v Brežicah.

 7. Kontakti

Za vse informacije v zvezi s splošnimi pogoji, za vse informacije in pritožbe se na nas lahko obrnete preko el naslova:info@huda.si.

Zadnja posodobitev: 20.09.2022
Brežice, 20.09.2022

 

Tole spletno mesto uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov. Preberi več o piškotkih