Varstvo podatkov

Podjetje Huda s temi pogoji uporabe spletne strani WWW.HUDA.SI, določa pravice in obveznosti podjetja Huda ter obiskovalcev spletnih strani pod domenami podjetja Huda.

1. UPORABA

Huda ponuja vsebino in informacije na tej spletni strani v komercialne namene. Uporaba te spletne strani ter vsebine je na voljo za uporabo samo pod spodaj navedenimi pogoji in ob dostopu do spletne strani ali katerekoli njene podstrani spletne strani. Uporabnik se strinja z veljavnostjo pogojev uporabe v sedanji različici. V kolikor se uporabnik ne strinja s posameznim pogojem ali vsemi pogoji in določili, mora biti uporaba spletne strani prekinjena. Huda lahko te pogoje spremeni kadarkoli brez predhodnega obvestila. Uporabnik se zavezuje, da spletne strani ter vsebine ne bo uporabljal za nezakonite namene ali v nasprotju z načeli morale in etike.

2. PODATKI

Kadar koli uporabnik dostopa na spletno stran podjetja Huda, se splošni, neosebni podatki (uporabniki spletnega iskalnika, število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo. Te informacije Huda uporablja za merjenje privlačnosti spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti.

3. AVTORSKE PRAVICE IN INTELEKTUALNA LASTNINA

Vsebina in informacije na spletni strani so za uporabnikovo osebno, nekomercialno uporabo in ne smejo biti prenesene, kopirane, predelane ali razdeljene za komercialno uporabo. Vsebina spletne strani t.i. besedila, slike, grafike, postavitve so avtorske pravice podjetja Huda in jih ni dovoljeno reproducirati, predelovati, distribuirati, ne glede na medij in teritorij. Huda ter produkti in storitve v njenem portfoliu so zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine, uporaba teh pravic brez predhodnega izrecnega dovoljenja podjetja Huda je nedovoljena. Vse pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, poslovne skrivnosti in drugih pravic intelektualne lastnine na produktih, storitvah, programski opremi, ostanejo v lasti Hude in njegovih dajalcev licence za programsko opremo. Uporabnik se zavezuje preprečiti kopiranje, distribuiranje, reproduciranje, predelavo, spremembo, poseg v izvorno kodo, povratni inženiring.

4. POVEZAVE DO TRETJIH STRANI

Huda lahko na spletni strani uporablja povezave do drugih spletnih strani, ki niso pod nadzorom podjetja Huda. Za informacije in gradiva ter druge vsebine, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb, Huda ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti. Uporabnikom svetujemo, da skrbno preberejo pogoje uporabe in izjave o zasebnosti na vseh spletnih straneh tretjih oseb pred uporabo takšne spletne strani oziroma preden preko njih objavijo ali posredujejo svoje osebne ali druge podatke. Programska oprema je na voljo “kot je”. Huda ne daje nobenih jamstev, pogojev, spremljajoče dokumentacije, vključno z izvedbo (brez omejitev), rezultati, varnosti, prepovedi kršitve, integracije, lastnosti, pričakovanj, zadovoljive kakovosti ali primernosti za določen namen.

5. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Podjetje Huda si bo prizadevalo zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje spletne strani, ažurnost in točnost vsebin in vzpostavitev delovanja spletne strani v primeru izpada delovanja. Uporabniki vsebine na spletni strani uporabljajo na lastno odgovornost. Uporabnik se zavezuje, da spletne strani ne bo uporabljal za nezakonite namene, v nasprotju z določili zakonodaje ali etičnimi in moralnimi standardi. Huda ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin oziroma nedosegljivost spletne strani, za motnje pri dostopu do ali za motnje pri uporabi spletne strani, za slabšo kakovost le-te ali katerokoli drugo napako na in v zvezi s spletno stranjo. Huda tudi ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati na strojni opremi, programski ali drugi opremi uporabnika zaradi uporabe spletne strani. Uporabnik mora zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus, itd.) pred dostopom do spletne strani in uporabo le-te.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja huda ne odgovarja za nobeno posebno, naključno, posredno ali posledično škodo (vključno, vendar ne omejeno na škodo za izgubo dobička, za izgubo podatkov ali drugih informacij), za prekinitve poslovanja, osebne poškodbe, izgubo zasebnosti, ki izhaja iz ali je kakor koli povezana z uporabo ali nezmožnosti uporabe spletne strani, storitev, produktov, programske opreme.

6. VELJAVNOST, PRITOŽBE IN SPORI

Neveljavnost katere koli določbe teh pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne povzroči neveljavnosti teh pogojev v celoti. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko ti pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe. V primeru, da so določbe teh pogojev v nasprotju z določili posamične pogodbe med uporabnikom in ponudnikom, veljajo določila posamične pogodbe. Ponudnik si bo prizadeval vse spore z uporabnikom rešiti mirno in v duhu medsebojnega sodelovanja, v primeru, da to ne bo mogoče, pa je za spore stvarno pristojno sodišče v Brežicah. Uporabnik lahko svoje mnenje, pritožbe, reklamacije ali vprašanja naslovi na e-mail info@huda.si. Za razlago določb teh pogojev se uporablja pravo Republike Slovenije ter slovenski jezik.

Brežice, 20.09.2022

Tole spletno mesto uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov. Preberi več o piškotkih